English »

Sanal bir oluşum olan İNOVERSİTE kapsamında amaç bölgenin biyomedikal teknolojiler konusunda lider konuma gelebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikidir. Üç üniversitenin, YÖK'ün, TASSA’nın ve belirlenen ABD Üniversitelerinin katkıları ile “Biyomedikal Teknolojiler” alanında uluslar arası bir Lisansüstü Derece Programı başlatılacaktır. Yüksek Lisans (M.Sc.), Doktora (Ph.D) ve Doktora sonrası (Post Doc.) derecelerinin verileceği bu program üç üniversitenin ve TASSA’nın ABD de ikamet eden Türk Araştırmacı alt yapısı kullanılarak bir Üst Koordinasyon Kurulu denetiminde gerçekleştirilecektir. Eğitim-öğretim etkinlikleri 29 Haziran 2009 günü imzalanan “İyi Niyet Anlaşması” çerçevesinde her üç üniversitenin fiziksel ve insan kaynakları alt yapısının desteği ile yürütülecektir.

İNOVATEK’de araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi için ortam hazırlanacaktır. İzmir ve civarı Biyomedikal Teknolojiler için giderek daha cazip hale dönüşmektedir. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesi için alt yapı tamamlanmış olacaktır. EBİLTEM’in de AB CIP Programı kapsamındaki bir proje üzerinden, koordinatör kuruluş olarak içinde bulunduğu, bölgede etkin olan “Enterprise Europe Network” aracılığı ile; Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulacak, Ar-Ge destekleri temin edilecek, yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımı gerçekleştirilecek, yatırımcılar bölgeye çekilmeye çalışılacaktır.

İNOVAKENT kapsamında ise amaç: Ulusal ve uluslar arası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesidir. ESBAŞ ve yerli / yabancı diğer sektörel paydaşlar desteği ile oluşturulacak bir Ar-Ge Merkezi’nde Üniversiteler tarafından satın alınması maddi açıdan zor cihazlar temin edilecek, İzmir’li araştırmacılar ve TASSA’dan gelecek Türk veya ABD kökenli bilim adamları bölge üniversiteleri ile işbirliği içinde araştırmalarını sürdürebileceklerdir. Bu kapsamda ESBAŞ’ın temasta bulunduğu ABD'li ilaç/sağlık sektörü şirketlerinin de katkısı ile girişimin güçlendirilmesi mümkün olacaktır.

Sağlık için İzmir, firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İşbirliği platformu’dur. İzmir’deki üç büyük Üniversite (Ege, Dokuzeylül ve Yüksek Teknoloji) Biyomühendislik, Biyomekanik, Malzeme Bilimi gibi konuları içeren Biyomedikal Teknolojiler alanında ulusal ve uluslar arası düzlemlerde söz sahibi kuruluşlardır. Bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları Izmir’de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi ve Üretim sektörünü destekleyecek ve ona liderlik yapabilecek niteliktedir. Bu nedenle bu alanda bir kümeleşme ve mükemmeliyet odağı yaratılması ile İzmir’in liderliği sağlanabilecektir. Ayrıntılar

Bugüne kadar neler yaptık? Etkinliklerimize ulaşmak için... Okumaya devam. Fotoğraflarımıza ulaşmak için... Tıklayın.

İNOVİZ'e katılmak ve etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız? İletişim bilgilerinizi bize göndermeniz yeterlidir. İletişim: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr Subscribe

İNOVİZ oluşumuna ait tanıtım materyallerine ve dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Tıklayın.

Tasarım: Aykut Gülalanlar

English »